rekisteriseloste ja tietosuoja

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2016/679 sekä henkilötietolain 523/1999 10 §:n mukainen tietosuojaseloste ja seloste käsittelytoimista. Päivitetty 16.5.2018.

1. REKISTERINPITÄJÄ 

Hakaniemen Musiikkiteatteri Oy / Uusi Iloinen Teatteri (y-tunnus 2371026-7)
Aleksis Kiven katu 27 (lt 2)
00520 Helsinki

Jäljempänä rekisterinpitäjästä käytetään lyhennettä "UIT"

2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVASSA ASIASSA

Tiina Siikasaari
p. 045 125 1175
tiina@uit.fi

3. REKISTERIN NIMI

Uuden Iloisen Teatterin asiakas- ja markkinointirekisteri

4. REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Henkilö on varannut tai ostanut lippuja UIT:n esityksiin tai rekisteröitynyt UIT:n sähköisen uutiskirjeen tilaajaksi.

5. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN JA REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoitus on palvelupyyntöjen käsittely, asiakkaan tilaamien palvelujen toimittaminen sekä asiakassuhteen hoitaminen. Tietoja voidaan käyttää UIT:n toiminnan kehittämiseen ja tilastollisiin tarkoitukseen. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää UIT:n omassa toiminnassa pääsylippujen, sähköisten tiedonantojen, tapahtumatietojen, varaustietojen ja asiakaspostitusten lähettämiseen sekä asiakaspalvelupyyntöjen käsittelyyn puhelimitse tai sähköpostitse. UIT saattaa käyttää  palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi.

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen tai korjata rekisterissä olevat virheelliset henkilötiedot ilmoittamalla siitä sähköpostitse teatteri@uit.fi.

6. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Asiakas- ja markkinointirekisteri sisältää asiakaspalvelutilanteesta riippuen osan seuraavista tietotyypeistä:

  • Henkilön etu- ja sukunimi
  • Henkilön edustaman organisaation nimi
  • Sähköpostiosoite
  • Postiosoite
  • Puhelinnumero
  • Tiedot varatuista tai ostetuista tuotteista
  • Varausnumero

7. ASIAKAS- JA MARKKINOINTIREKISTERIN SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakasta koskevat tiedot saadaan:

• Asiakkaalta itseltään suoraan järjestelmään, sähköpostitse, puhelimitse, lomakkeella tai muulla vastaavalla tavalla

• Rekisterinkäsittelijän tai yhteistyökumppanin syöttäminä

8. TIETOJEN SÄILYTTÄMISAIKA

Säilytämme asiakkaan tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen yllä kohdassa 5 määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

9. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELIJÄT

Rekisterin käyttöoikeus edellyttää UIT:n tai sen yhteistyökumppanin tai teknisen palveluntarjoajan tietojärjestelmien käyttöoikeuksia sekä salasanoja. Rekisterin käyttöoikeudet on UIT:n organisaation sisällä rajattu henkilöihin, joiden työtehtävät edellyttävät rekisterin tietojen käyttöä.

10. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET

Asiakaspalvelurekisterin tiedot ovat ainoastaan UIT:n käytössä, paitsi UIT:n käyttäessä ulkoista yhteistyökumppania palvelun tuottamiseksi. Lipunmyynnin yhteydessä UIT:n ulkoinen lipunmyyntiyhteistyökumppani käyttää henkilötietoja omiin käyttötarkoituksiinsa palvelujen tarjoamisen yhteydessä siltä osin, kuin lipunmyynnin kautta saadut tiedot tallennetaan lipunmyyntiyhteistyökumppanin omaan lipunmyyntijärjestelmään ja asiakasrekisteriin, ja lipunmyyntiyhteistyökumppani käsittelee henkilötietoja omiin kaupallisiin tarkoituksiinsa.

11. REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Tietojen tarkastus- ja oikaisuoikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:

Hakaniemen Musiikkiteatteri
Aleksis Kiven katu 27 (lt 2)
00520 Helsinki
tai
sähköpostitse osoitteeseen teatteri@uit.fi.

Oikeus kieltää sähköiset tiedonannot

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää sähköinen markkinointiviestintä jokaisen viestin lopussa olevan linkin kautta tai ilmoittamalla siitä sähköpostitse teatteri@uit.fi.

Oikeus poistaa tiedot 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää poistamaan hänen tietonsa kaikista rekisterinpitäjän järjestelmistä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yllä olevaan postiosoitteeseen tai sähköpostitse teatteri@uit.fi.

Oikeus vastustaa automaattista päätöksentekoa ja profilointia 

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa automaattista päätöksentekoa ja profilointia ilmoittamalla siitä kirjallisesti yllä olevaan postiosoitteeseen tai sähköpostitse teatteri@uit.fi.

12. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisteriä koskevat manuaaliset aineistot säilytetään suojatuissa tiloissa. Digitaalisesti tallennetut ja käsiteltävät tiedot ovat tietokannoissa, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muiden teknisten keinojen avulla suojattuja. Rekisterin käyttöoikeudet on UIT:n organisaation sisällä rajattu henkilöihin, joiden työtehtävät edellyttävät rekisterin tietojen käyttöä.

13. TIETOSUOJASELOSTEEN MUUTTAMINEN

Kehitämme palvelujamme jatkuvasti ja pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä palveluissamme. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. 


JAA